Miljövänlig bottenfärg mest effektiv mot påväxt

De svarta ytorna är målad med silikonbaserad färg, de röda med kopparbaserad färg och de vita är helt obehandlade. Bilden är tagen efter två års exponering i havet. Foto: Anna-Lisa Wrange, IVL

Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem. Hela 40 procent av tillförseln av koppar till Östersjön kommer därifrån. Detta sker helt i onödan, visar en ny studie från Chalmers. När forskarna jämförde kopparbaserad båtbottenfärg med kopparfri silikonbaserad färg visade det sig att det miljövänliga alternativet var bäst på att hålla påväxten borta.

– Det här innebär att vi nu har en fantastisk möjlighet att drastiskt minska tillförseln av tungmetallen till vårt känsliga innanhav. Detta är den första oberoende vetenskapliga studien som visar att silikonfärger är mer effektiva än kopparbaserade färger i Östersjöområdet, säger Maria Lagerström, forskare i maritim miljövetenskap på Chalmers.

Tillsammans med kollegor vid Göteborgs Universitet, svenska miljöinstitutet IVL och Chalmers har Maria Lagerström undersökt om kopparfria silikonfärger på fartyg- och fritidsbåtsskrov är ett gångbart alternativ till kopparbaserade båtbottenfärger för att motverka påväxt. Studien genomfördes under ett års tid på tre platser i Östersjöregionen och Skagerrak och resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Marine Pollution Bulletin.

– Eftersom Östersjön är ett innanhav tar det 25–30 år för vattnet att bytas ut. Det innebär att tungmetallen finns kvar under väldigt lång tid. Det är alltså viktigt att vara medveten om vilka substanser vi släpper ut, säger Maria Lagerström.

Trots kopparens negativa inverkan på havsmiljön domineras färgmarknaden för fartyg och fritidsbåtar helt av kopparbaserade båtbottenfärger. Marknadsandelen för silikonbaserad färg för fartygssektorn var 1 procent år 2009 och ökade till 10 procent år 2014. För fritidsbåtssektorn beräknas andelen båtar målade med silikonfärg vara betydligt lägre. Och även om det finns miljövänligare alternativ på marknaden, verkar en förändring vara svår att åstadkomma.

– Gemensamt för både fartygsindustrin och fritidsbåtssektorn är att de är traditionella. Man gillar att använda de produkter man är van vid och man är dessutom skeptisk till att giftfria alternativ verkligen fungerar, säger Maria Lagerström.

Även om studien av de olika båtbottenfärgerna avslutades efter ett år, visade det sig att resultaten höll sig även över längre tid.

– Vi har faktiskt låtit våra testpaneler vara kvar på en testplatserna. Dessa har nu varit under ytan i över två års tid och vi kan konstatera att silikonfärgen fortfarande fungerar bra och, framför allt, är bättre än kopparfärgen, säger Maria Lagerström.

Bakom studien står Maria Lagerström, Anna-Lisa Wrange, Dinis Reis Oliveira, Lena Granhag, Ann I. Larsson och Erik Ytreberg. Forskarna är verksamma vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och svenska miljöinstitutet IVL. Forskningen har främst finansierats av Trafikverket, inom ramen för kompetenscentrumet Lighthouse och projektet Hållbar sjöfart.