En av världens största vindkraftsparker är invigd

Foto: BASF SE

Nyligen invigdes Hollandse Kust Zuid, en av världens största vindkraftsparker. Den är belägen 18–36 kilometer utanför den holländska Nordsjökusten mellan städerna Scheveningen och Zandvoort. Vindkraftsparken består av 139 turbiner med en total kapacitet på 1,5 GW och väntas varje år leverera fossilfri el motsvarande förbrukningen hos 1,5 miljoner hushåll. Hollandse Kust Zuid ägs av Vattenfall, BASF och av det tyska försäkringsbolaget Allianz. 

– Vattenfall strävar efter att vara ledande inom energiomställningen och havsbaserad vindkraft är avgörande för energiförsörjningen och för att uppnå nettonollutsläpp. Förverkligandet av ett projekt av den här omfattningen gör mig riktigt stolt och är ett bra exempel på vad vi kan uppnå när vi samarbetar med industrin. Hollandse Kust Zuid kommer inte bara att bidra till att minska BASF:s koldioxidutsläpp utan kommer också att bidra till att möta lokala företags och hushålls efterfrågan på fossilfri el, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall. 

– Ungefär hälften av elen från Hollandse Kust Zuid kommer att användas för att minska koldioxidavtrycket för våra produkter på BASF:s anläggningar i Europa. Det är den första stora investeringen av BASF i anläggningar för förnybar energi. Att få vara med och genomföra det här gör mig också personligen väldigt stolt och glad. Detta markerar ytterligare en milstolpe på vår väg mot klimatneutral produktion av kemikalier, säger Dr. Martin Brudermüller, vd för BASF SE. 

BASF har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent till år 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2050. Att ersätta fossilbaserad el med fossilfri el är en viktig hävstång för att ytterligare få ner utsläppen.