Energibesparande takfärg med Quartzene

Svenska Aerogel har tagit emot ytterligare en order på Quartzene via den franska återförsäljaren Novcoat för användning i ny takisoleringsfärg för energibesparingar. Tillverkaren startar nu pilottest där produkten med Quartzene används för att isolera horisontella tak på befintliga byggnader. Det är den första ordern i en planerad serie för pilottester på byggnader i Frankrike. Den franska tillverkaren specialiserar sig på industriella färg- och ytskiktslösningar. Deras takisoleringsfärg med Quartzene kombinerar reflektion och isolering för att sänka temperaturen inomhus under varma dagar. Därmed kan man minska behovet av luftkonditionering och möta ökade krav på förbättringar i energiprestanda för byggnader. EU:s Energy Performance of Building Directive, som trädde i kraft i april i år, ställer höga krav på såväl nybyggnation som renovering av befintligt bestånd.