Ytbehandling ger gurka längre hållbarhet

Foto: Freepik

Företaget Saveggy har i nära samarbete med Lunds universitetet utvecklat en ytbehandling för gurkor och andra grönsaker och frukter. Produkten kan till exempel ersätta den plast som ofta skyddar de gurkor som säljs i livsmedelsbutiker. Plasten ger ett bra skydd för gurkan både genom att minska tillväxt av mikroorganismer och även ge ett visst skydd mot transportskador. 

Användningen av plast ger dock bland annat upphov till avfall, något som helt kan undvikas genom att använda den nyutvecklade ytbehandlingen. Den nya beläggningen är ätbar och framtagen av ingredienser från förnybara källor. Ytbehandlingen håller livsmedelskvalitet och är vegansk. Applicering sker hos den som producerar grönsakerna eller frukten och ger varorna en förläng hållbarhet. I fallet med gurka ger den nya ytbehandlingen likvärdigt skydd som den plast som idag vanligen används. Konsumenten kommer inte att se eller känna smak och lukt av ytbehandlingen. Tekniken har utvecklats och validerats i samarbete med bland andra Lidl Sverige och  ICA. Företaget räknar med en bred lansering på svenska marknaden under 2024.