Enkät angående coronavirusets effekter

Den amerikanska nättidningen Coatings World har redovisat resultatet av en enkät om coronavirusets effekter på ytbehandlingsbranschen. Ett antal personer från olika delar av branschen har ombetts svara på enkäten. Häften av de tillfrågade bedömer att det inte har påverkat verksamheten medan ungefär 45 % anser att försäljningen har minskat. De flesta, 60 %, bedömer att effekterna av coronaviruset enbart kommer att vara kortsiktiga. Resandet har minskat betydligt. Det gäller både inrikesresor (ner 75 %) och internationella (ner 90 %). Närmare 40 % undviker om möjligt fysiska möten och knappt 30 % stimulerar till arbete från hemmet. Resultaten redovisades den 18 mars och med tanke på utvecklingen i USA kan utfallet av enkäten idag ha fått ett annorlunda utfall.