Få koll på dina koldioxidutsläpp

Det svenska företaget Normative har lanserat ett mjukvaruverktyg som små och medelstora företag, som har åtagit sig att bli koldioxidneutrala före 2050, kan använda för att på ett enkelt sätt få koll på sina koldioxidutsläpp.

Verktyget indikerar inom vilka områden av deras verksamhet de kan behöva vidta åtgärder för att minska utsläppen och ger dem insikt i de uppskattade genomsnittliga utsläppen av växthusgaser som produceras av liknande företag inom samma sektor och land. Normative har bland annat fått stöd av Google.org och Google.org Fellows för att utveckla mjukvaran för SME Climate Hub som är en del av FN:s kampanj ”Race to Zero”.