Brandtestad miljöcontainer

Denios har utvecklat en miljöcontainer som klarar en brandtest på 120 minuter enligt brandskyddsstandarden EN 13501. Det är enligt Denios världens första produkt med skjutdörrar som har klarat testen. Det franska institutet EFECTIS har utfört testen som omfattar flera olika moment. Containern, som kallas RFP SD, har förvaringskapacitet för upp till 48 fat eller 12 IBC. De automatiska skjutdörrarna kan manövreras från trucken.