Forskningsprojekt om automatiseringens inverkan på arbetsmiljön

Automatisering, robotar och AI införs och används alltmer på arbetsplatser i Sverige, samtidigt som det idag saknas kunskap om hur detta påverkar människors arbetsmiljö. Nu tilldelas nio forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU-projekt, sammanlagt 38 miljoner kronor av Afa Försäkring i FoU-programmet Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens.

Projekten som har fått medel kommer tillsammans att ge en fördjupad bild av hur arbetsmiljön och hälsan hos anställda i privat sektor påverkas av de här nya teknikerna. Vi på Afa Försäkring är stolta över att kunna bidra till att kunskapsluckor fylls med ny forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, i ett pressmeddelande.

FoU-programmet Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens startar 1 februari 2023, och pågår i tre år.

Av de nio projekt som tilldelats medel är i första hand två som är extra intressanta för ytbehandlingsindustrin. Det ena heter ”Arbetsengagemang vid automatisering, robotisering och AI” och genomförs under ledning av Åsa Cajander vid Uppsala universitet. Bristande engagemang är ett stort problem enligt omfattande enkätundersökningar. Arbetsengagemang relaterat till användningen av automatisering, robotisering och artificiell intelligens, kommer att undersökas. Forskningen väntas ge ny kunskap om möjliga problem och fördelar med automatisering, robotisering och artificiell intelligens i arbetslivet, var och hur problem uppstår och hur de kan förebyggas. Det andra projektet har namnet ”Operatörskompetens i automatiserade och virtuella miljöer” och genomförs av Högskolan i Skövde i samarbete med Volvo Cars. Digitala verktyg baserade på förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) används allt oftare i industrin. Verktygen kallas för automatiserat kognitivt stöd, och används för att stötta operatörer inom tillverkningsindustrin under exempelvis upplärning och rutinarbete. Automatiserat kognitivt stöd tillämpas ofta i miljöer där även artificiell intelligens och robotisering ökar i användning. Projektet, som leds av Erik Billing, väntas leverera konkreta resultat i form av en digital handbok för användning av automatiserat kognitivt stöd på arbetsplatser i Sverige, framför allt inom tillverkningsindustrin.