Fortsatt optimism bland underleverantörerna

Foto: Freepik

Sinf Underleverantörsbarometer för fjärde kvartalet 2021, som nyligen publicerades, visar på fortsatt optimism bland underleverantörerna. Hela 57 % uppger att de har ökat omsättningen under kvartal fyra. Rapporten redovisar även en del utmaningar. Elpriserna och elförsörjning är viktiga frågor inför det kommande valet. Många företag har råkat ut för chockhöjningar av elpriset. Även materialbrist är problem, något som 79 % av företagen har upplevt under perioden. 29 % av företagen vill utöka personalstyrkan och några uppsägningar finns inte inrapporterade. Många företag, hela 62 %, har svårigheter att hitta personal med rätt utbildning. Sinf anser att detta är en viktig signal till politikerna om att få till ett större inflöde av arbetskraft till industrin.