Surface Technology genomförs 21–23 juni

Foto: Ytforum

Ytbehandlingsmässan Surface Technology genomförs i Stuttgart den 21–23 juni. Det är lite av en nylansering i och med att den inte kunde genomföras 2020 på grund av pandemin. Mässan är i grunden ett fysiskt evenemang men som komplement kommer även ett digitalt erbjudande att finnas tillgängligt. Fokus på årets mässa är klimat- och miljövänliga processer, resurseffektivitet och hållbarhet. Precis som vanligt omfattar mässan bland annat elektrolytisk och kemisk ytbehandling, termisk sprutning, nano och mikroteknik, förbehandling, rengöring, miljöteknik samt mät-test- och analysteknik.

Under mässan kommer ett specialistforum att genomföras med över 40 presentationer som kommer att ge en inblick i de senaste forskningsrönen och ge en möjlighet att diskutera olika frågeställningar med experterna.