Förutsäga kulör på metalliska beläggningar

Forskare har utvecklat nya modeller för att kunna förutsäga vilken kulör en av metalliska beläggningar kommer att få. Detta görs genom mätningar av geometrier i bärbara spektrofotometrar. Belysnings- och visningsgeometrier kan starkt påverka färgutseendet hos metalliska beläggningar, vilket kan karakteriseras exakt genom mätanordningar för dubbelriktad reflektionsfördelning (BRDF). Men sådana enheter med hundratals eller till och med tusentals olika geometrier är vanligtvis dyra och komplexa. Följaktligen utvecklades två modifierade modeller i en ny studie, baserad på fördelningen av aluminium-flingpigment i beläggningarna, för att uppskatta spektrala strålningsfaktorer och CIE-tristimulusvärdena av metallbeläggningar med användning av mätningarna vid sex gemensamma geometrier av bärbara multiangle spektrofotometrar. Resultaten visar effektiviteten av metoderna.