Pistolfri pulverlackering

Det tyska institutet Fraunhofer IPA har utvecklat en teknik för snabb elektrostatisk pulverbeläggning baserat på en variant av fluidiserad bädd. Tekniken ska studeras vidare i ett nytt forskningsprojekt i början av 2019. Tidigare har omfattande studier genomförts inom ramen för det europeiska CRM (Collective Research Networking) på semi-industriell bandlackering. Det nya projektet fokuserar på vidareutveckling av uthållighetskapaciteten hos tekniken med en konstant hög nivå av optisk kvalitet och jämn skikttjocklek. Dessutom måste kraven på formbarheten förbättras. Den vidare utvecklingen av den elektrostatiska fluidiseringsbädden för detta ändamål hänför sig särskilt till fyra områden. Dessa är optimeringar av högspänningsteknik, modulering av fluidparametrar, minskning av tändladdningen samt förbättrad homogenitet i skiktet.