ECHA-möte i februari om auktorisation för sevärt krom

Foto: Unsplash

Den 15 februari 2023 anordnar ECHA (European Chemicals Agency) ett digitalt informationsmöte rörande auktorisation för användning av sexvärt krom. Eftersom ECHA förväntar sig ett stort antal auktorisationsansökningar för användning av sexvärt krom under de kommande åren, kommer de inte längre att hålla individuella informationssessioner för varje sökande. I stället kommer ECHA att hålla dessa sessioner för grupper med flera sökande. Anmälan till mötet ska göras senast den 1 februari.

Länk till anmälan