Hög arbetsbelastning slår mot kompetensutvecklingen i industrin

Nästan hälften av IF Metalls medlemmar anser att deras egen arbetsgivare inte vet vilka kompetenser arbetsplatsen behöver på lång sikt. Lika många uppger att arbetsplatsen nedprioriterat medarbetarnas kompetensutveckling på grund av hög arbetsbelastning. Det visar en ny Novus-undersökning från IF Metall.

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

– Just nu är vi mitt i en högkonjunktur och då har inte företagen tid att fokusera på kompetensutveckling. Men när det vänder måste industriarbetarna ha tillräcklig kompetens för att kunna ta de nya, mer avancerade jobben som ersätter de gamla, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Undersökningen visar att det inte bara är så att kompetensutveckling nedprioriteras inom industrin. Av de som har haft kompetensutveckling inplanerad uppger 75 procent att den ändå inte blivit av. Detta gäller särskilt kvinnor och medlemmar över 50 år. Främsta skälet till att planerad kompetensutveckling inte genomförts under det senaste året är att arbetsgivaren inte prioriterat det. Enbart var fjärde medlem uppger att de har tagit fram en kompetensutvecklingsplan tillsammans med sin chef.

– I dag ligger anställningstryggheten till stor del i den anställdas kompetens. IF Metall kommer att ställa tydligare krav om kompetensutveckling på arbetsgivarna. Ingen ska behöva bli uppsagd från jobbet bara för att företaget inte sett till att man fått kompetensutveckling nog att klara sina arbetsuppgifter, säger Marie Nilsson.