Nya tekniker för rening av vatten i Venture Cup

Från vänster: Ivan Shtepliuk, Rositsa Yakimova och Volodymyr Khranovskyy.

 

Två bidrag, som behandlar ny teknik för rening av förorenat vatten, finns med på Venture Cups topp 20-lista över de bästa idéerna i höstens idétävling. Det ena kommer från Volodymyr Khranovskyy, Ivan Shtepliuk och Rositsa Yakimova, som är forskare från Linköpings Universitet. De har tagit fram ett filter som kan avlägsna mer än 95 procent av de mest skadliga föroreningarna i avfall och dricksvatten. Filtret består av ett nanomaterial med stor ytarea och adsorptionskapacitet. Genom att tillverka filtret i nanomaterial kan mer än 95 procent av de fem mest skadliga föroreningarna i avfall och dricksvatten filtreras bort snabbt, platseffektivt och utan att det slösar energi. Det andra nominerade bidraget behandlar också avlägsnandet av metaller från vatten. Det har utvecklats av teamet Emma Ericson, Johan Björkquist och Björn Wickman vid Chalmers i Göteborg. Den patentsökta tekniken har två styrkor jämfört med dagens metoder: effektivitet och hållbarhet. Den kan förnyas, rena väldigt låga koncentrationer och den producerar inget sekundärt avfall. Venture Cup är en icke vinstdrivande organisation som strävar efter att vara det naturliga valet för alla med nya affärsidéer i Sverige. Entreprenörskap stimuleras genom att arrangera evenemang, workshops och föreläsningar i olika städer året runt.