IGP Powder coatings gör lastbilsturné

Foto: HangOn

Den schweiziska pulverfärgstillverkaren har testat ett nytt sätt att träffa sina kunder, nämligen genom en roadshow. Trailern är skräddarsydd för ändamålet med ett expanderbart seminarierum och fullmatad med utbildningsmaterial och provplåtar. 

– När vi kommer ut med trailern till våra kunder får vi möta personer som vi normalt inte träffar på mässor eller andra event. Det kan vara operatörer och annan personal på lackeringsföretagen, men även deras kunder, berättar Cecilia Groth, teknisk säljare på IGP.

Foto: HangOn

I augusti och september har trailern besökt ett antal olika kunder i Sverige och Danmark. Utöver det arrangerade IGP och HangOn i Hillerstorp en gemensam temadag om energibesparing, något båda företagen är engagerade i. Med en lågtemperaturhärdande pulverfärg från IGP kan man spara energi genom att utnyttja färgens stora härdfönster; antingen genom att sänka ugnstemperaturen, eller så kan conveyorhastigheten ökas då färgen snabbare kommer upp i rätt härdtemperaturer. Tillsammans med HangOns koncept för maximalt utnyttjande av lackeringsanläggningen kan både energiförbrukningen minskas per lackerad produkt samtidigt som lönsamheten ökar.

IGP on tour, som konceptet kallas, har lanserats i hela Europa och det finns totalt två specialutrustade trailers som åker runt och besöker kunder och samarbetspartners till IGP. 

Vid ett besök stannar trailern under en dag hos ett företag och vanligen hålls två sessioner med utbildning och information, den ena är inriktad mot personalen och den andra till exempel mot företagets kunder.

– Vid sessionen för produktionspersonalen får vi chans att prata om hur man ska pulverlackera för bästa resultat och vad som kan gå mindre bra. Vi har många provpaneler i lastbilen med exempel på hur det kan se ut när det inte går som man tänkt sig i produktion; till exempel hur appliceringsinställningar eller hur ett substrat kan påverka slutresultatet.  Fokuset på andra sessionen tillsammans med kunder och produktägare är också utbildning, men där fokuserar vi mer på ytor, uttryck och olika funktioner som man kan skapa med en pulverfärg, avslutar Cecilia.