ISO 45001:2015 är publicerad

Efter en lång tids väntan är arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 klar. Standarden kommer på sikt att ersätta dagens OHSAS 18001. På samma sätt som för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 är övergångstiden bestämd till tre år. De tre ISO-standarderna har samma strukturella uppbyggnad och många liknande krav vilket underlättar arbetet. Verksamheter blir allt mer medvetna om att en bra arbetsmiljö är ett måste för att kunna attrahera och bibehålla kompetent personal. Dessutom ställer allt fler kunder konkreta krav på sina leverantörers arbetsmiljöarbete. Detta har bidragit till att trenden för arbetsmiljöcertifiering pekar starkt uppåt. Antalet arbetsmiljöcertifierade verksamheter i Sverige har ökat med cirka 70 % under de senaste fyra åren.