Jiwe Varmförzinkning blir DOT

Dansk Overflade Teknik, till vardags mest känt som DOT, presenterar en helt ny visuell identitet med såväl en ny och modern logo som en namnändring.

– Sedan förvärvet av Herning Varmförzinkning har DOT fått en betydligt starkare position på den danska marknaden och vår ambition är att växa även i Norden. Med vår nya identitet ska vi både positionera DOT som en stark och kompetent samarbetspartner, förtydliga vår profil och förankra känslan av att ingå i samma gemenskap oavsett enhet och land, berättar vd Henrik Steen-Jørgensen.

I dag är DOT verksamma på den svenska marknaden via dotterbolaget JIWE. Ett led i processen är att införa namnet DOT även på den svenska marknaden och låta namnet JIWE utgå. För att säkerställa en tydlig företagsprofil i samtliga länder tas det juridiska namnet, Dansk Overflade Teknik, bort från all marknadskommunikation och förkortar namnet till DOT med en tillhörande signatur på engelska, Corrosion Protection, som beskriver kärnprodukten som är korrosionsskydd.