Kemikaliesmarta val med hjälp av uppdaterad PRIO

Kemikalieinspektionen har nyligen lanserat en uppdaterad version av PRIO som har fått nytt utseende och bytt namn till ”PRIO – ett verktyg för substitution”. PRIO hjälper organisationer med att ersätta farliga ämnen i sina varor och kemiska produkter. Verktyget är gratis att använda och finns på både svenska och engelska. PRIO vänder sig till företag som tillverkar, importerar eller köper in varor och produkter men även till offentliga aktörer som upphandlare eller de som bedriver tillsyn på kommuner och länsstyrelser. PRIO är ett webbaserat verktyg som ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera och prioritera farliga ämnen för substitution. Verktyget består av en guide i fyra steg: Inventera, Sök, Prioritera och Substituera med vägledande texter och en sökbar databas med över 10 000 ämnen med farliga egenskaper som uppfyller PRIO:s kriterier. Genom PRIO erhålls bland annat information om hur farligt ett visst ämne är och vilket eller vilka ämnen som bör prioriteras att försöka få bort från material/varor och kemiska produkter. Man får även tips på hur man kan arbeta systematiskt med substitution och ställa kemikalierelaterade krav vid inköp. Verktyget ger även tillgång till information om relevanta lagstiftningar.