Proton använder miljödeklarerad vattenkraft

Sedan 2008 har Proton Groups el varit fossilfri och nu tar hela företagsgruppen ett steg vidare i sitt hållbarhetsarbete. Från och med den 1 oktober 2020 är all el som köps in till Proton Group miljövarudeklarerad enligt det internationella EPD-systemet. Den inköpta elen är till hundra procent från vattenkraft. En medveten satsning för Proton Group har under en längre tid varit att uppnå elförsörjning med fossilfria energikällor i hela gruppen samtidigt som man aktivt arbetar för att minska respektive bolags energiförbrukning. Den gemensamma satsningen har bland annat resulterat i att all el som köpts in till gruppen sedan 2008 varit fossilfri. Sedan 2018 har även bolagens förbrukning av naturgas bytts ut mot biogas.

Vi har goda förutsättningar att hitta bra energilösningar i Sverige. Svenska företag är intresserade av att köpa el från förnybara energikällor, och det finns ett bra utbud på marknaden, säger David Gustafsson, koncernchef för Proton Group.

Med en gemensam hållbarhetsstrategi för samtliga bolag fortsätter Proton Group att aktivt arbeta för en långsiktig och hållbar verksamhet. Att köpa miljövarudeklarerad el från 100 procent vattenkraft är ett viktigt steg i rätt riktning.