Kostnadsfria webbinarier för ytbehandlare

Med tanke på de begränsade möjligheter som finns att träffas fysiskt har branschföreningen SPF lanserat en andra omgång webbinarier i samarbete med Ytforum. Webbinarierna är korta webbaserade seminarier i olika ämnen, och det är inte bara pulverlackering som står på agendan. Föreläsningarna behandlar exempelvis även belastningsergonomi, risker vid kemikaliehantering, förbehandling, ledarskap, med mera.

Webbinarierna är öppna för vem som helst som vill lära sig mer om ytbehandling, även de som inte är medlemmar i SPF.


WEBBINARIER:
Produktionsuppföljning för liner och manuell lackering
Gert Hultqvist, Adductor AB
Produktionsuppföljningssystemet MUR ger information om stopporsaker, luckor i produktionen och fyllnadsgraden i linen. Goda exempel från ytbehandlingsindustrin presenteras.

Vässa din förbehandling
Jörgen Pettersson, Candor
Presentation av olika produktval med beskrivande process-line i syfte att uppnå olika korrosionsklasser

Pulverlackering av galvaniserat stål
Helene Bolm, Thomas Jacobsson, Axalta
En lite djupare beskrivning av denna nyligen lanserade pulverkvalitet, Alesta® AP QualiSteel, avsedd för zinkbelagda ytor. En produkt med snyggt utseende, energibesparande, bra prestanda och miljömässigt hållbar.

Den virtuella målerifabriken – ugnssimulering
Fredrik Edelvik, Fraunhofer-Chalmers Centre
Resultat från det nyligen avslutade projektet inom simulering av ugnshärdning kommer att presenteras. Mjukvara för simulering av konvektion och IR-ugnar kommer att demonstreras på webinaret.

Få ut mer av din lackeringsanläggning
Raymond Meyer och Roger Fröjdh, Meyer & Hjort
Se till att ditt företags största kostnad också blir din bästa affär.

Energibesparande åtgärder – kan vi utnyttja spillvärmen från pulverlackering?
Helena Sellerholm & Katja Lindblom, Energiforsk samt Stefan Hjort, SPF
På webbinaret är huvudfokus är att fånga upp erfarenheter från branschen och sondera intresse för deltagande framöver. En lägesrapport kommer också att ges.

Belastningsergonomi
Malin Hagh, Ramboll
Brister i ergonomiska förhållanden orsakar många och kostsamma arbetsskador. Här tittar vi lite på vad som är viktigt för att skapa bra förutsättningar. Du får också tips på hur du kan undersöka din verksamhet ur ergonomisk synvinkel.

Förhindra arbetsmiljöolyckor!
Markus Wahren, Medical Care System MCS AB
Arbetsmiljö – risker, skydd och åtgärder vid hantering av kemikalier och agerande vid incidenter

Pulverlackering av värmekänsliga material (trä, MDF, plast)
Cecilia Groth, IGP
Seminariet kommer att visa på vilka möjligheter som finns idag med lackering på värmekänsliga material såsom MDF, trä, plast och komposit utifrån ett pulverperspektiv.

GSB-certified quality for powder coating (STEEL)
Philipp Mader & Werner Mader, GSB

GSB-certified quality for powder coating (ALUMINIUM)
Philipp Mader & Werner Mader, GSB
During each webinar, we will discuss the following topics:GSB – who we are and what we do Quality control for outdoor applicationsThe GSB Quality Regulations for powder coating explained in detailGSB as a part of many tenders.Being a GSB-certified coater (advantages, requirements, costs)

Vinnande ledarskap
 Anders Comazzi, Alliator
Alliator tränar chefer i ledarskap genom olika ledarskapsprogram och är en del av SPF satsning på kompetensutveckling. En beskrivning om samarbetet med SPF och innehållet i ledarskapsprogrammen, samt filosofin bakom.

Framtidens hållbara tunnskikts- förbehandlingar är redan här!
Andreas Brännström, Henkel
Olika produktval och tekniska lösningar för att möta tuffa miljökrav, lägre investeringsbehov och samtidigt bibehålla höga kvalitetskrav.