Marknaden för pulverlackering växer

I en artikel i den tyska tidskriften Farbe und Lack betonas de goda utsikterna för en fortsatt positiv utveckling inom pulverlackering. Elfordon, pulverfärgens goda prestanda och härdningsteknik vid låg temperatur erbjuder en fortsatt utveckling för detta marknadssegment. Enligt Kevin Biller, vd för Chem Quest Powder Coating Research, uppskattas den globala marknaden för pulverlackering till nästan 11 miljarder euro 2021, med en årlig tillväxttakt på över 6 % jämfört med 2019. Störst marknadsandel har Asien-Stillahavsområdet med 58,9 % av marknaden medan Europa och Nordamerika har en liknande andel på 19,1 % respektive 18 %.

Tillväxten drivs av att pulverlackering används för nya tillämpningar och tränger undan andra tekniker. Enligt Biller är tekniken etablerad, men används allt mer tack vare ett ökande förtroende för deras prestanda och efterfrågan på deras fördelar. Detta förtroende återspeglas också i den ytterligare konsolideringen inom färgindustrin. Här har dominerande marknadsaktörer stärkts genom att till exempel Akzo Nobel har tagit över Stahl Performance Powder Coatings och PPG har tagit över Alpha Coating Technologies och Aronsisi. Under de senaste åren har pulverlacker i allt högre grad använts för målning av stora byggnader som skyskrapor, där hög motståndskraft är viktigt. Denna högpresterande arkitektoniska marknad är av särskilt intresse i regioner med hög solexponering, med beläggningar som uppfyller godkänt resultat efter 10 års utomhusexponering i Florida.