Minskade hälsorisker med ny epoxiplast

Kontakt med epoxi kan ge upphov till allergiska eksem. Foto: Göteborgs universitet

Epoxiplaster som används inom industrin kan ge upphov till svår kontaktallergi. Nu har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en ny sorts epoxiplast som är mycket mindre allergiframkallande och som är baserad på förnyelsebart material. De epoxiplaster som används idag innehåller rester av det hormonstörande ämnet bisfenol-A. Den nya plasten som framställs ur vanligt socker är inte baserad på bisfenol-A.

– När vi började med vår forskning hade vi tre mål. Plasten skulle minska kontaktallergi, vara baserad på ett lättillgängligt och förnyelsebart utgångsmaterial, och inte baseras på bisfenol-A som är känt för att vara hormonstörande, säger Kristina Luthman, professor i läkemedelskemi vid Göteborgs universitet.

Forskare vid Göteborgs universitet har nu tagit fram en ny epoxiplast baserat på isosorbid, vilket är ett ämne som framställs av glukos, alltså vanligt socker. Den största vinsten handlar om arbetsmiljön för de som ska hantera epoxiplasten.

– Om plasten blir mindre allergiframkallande så har det stor praktisk betydelse. Då kan det räcka med att bära skyddskläder, vilket det inte alltid gör idag, säger Kristina Luthman.

En annan fördel med det nya materialet är att det skapas av ett förnybart utgångsmaterial, alltså sockerbetor, och inte fossil olja som är fallet med dagens epoxiplaster. Nästa steg blir att testa den framtagna plasten och se om den har rätt egenskaper för att kunna användas som ersättning till dagens epoxiplaster i industrin. Eftersom det görs av socker så blir materialet billigt.

– Användbarheten och kostnadseffektiviteten får bli frågor för plastindustrin att titta på. Ett hinder är att bisfenol-A är billigt och användbart för att skapa plaster med olika egenskaper. Därför kan det vara svårt att övertyga industrin om ett skifte. Men om bisfenolanvändandet regleras hårdare inom EU kommer saken i ett annat läge, säger Kristina Luthman.