Moldow bygger pulverlackering åt Axelent

Foto: Axelent

Företaget Axelent har beställt en ny pulverlackeringsanläggning, som kommer att placeras vid Axelents huvudkontor och produktionsanläggning i Hillerstorp. I anläggningen ska företagets stålprodukter målas, som till exempel galler för maskinskydd och avskärmning samt andra säkerhetsprodukter inom industri- och lagermiljöer. Det danska företaget Moldow kommer att bygga anläggningen.

– Valet av Moldow som huvudleverantör grundar sig i huvudsak på helheten. Moldow har varit lyhörda för vad Axelent vill uppnå och har snabbt kunnat tillgodose oss en helhet utifrån vår kravspecifikation. Vi har fått ett professionellt bemötande och våra förväntningar på teknik, kvalitet, leveranstid, villkor och pris har Moldow kunnat leverera på ett väldigt bra sätt, berättar Carl-Johan Magnusson från Axelent.

Axelent använder idag en underleverantör för att måla sina produkter och med den nya anläggningen kommer en del av produkterna istället att målas i egen regi.

– Axelent lackerar i dag allt hos en lokal underleverantör, men vi har valt att investera i en in-houselackering för att i huvudsak lösa de logistiska utmaningarna som finns och som vi kommer att stå inför med ökade volymer. Vår underleverantör har varit med oss sedan Axelent startade så vårt fortsatta partnerskap och samarbete kommer även framöver vara en väldigt viktig del för vår tillväxt, fortsätter Carl-Johan Magnusson.

Energieffektivitet och hållbarhet är viktiga faktorer för moderna lackeringsanläggningar och spelar naturligtvis också en avgörande roll i detta projekt.

Illustration: Axelent

Val av energiförsörjning till ugnar är en central fråga. De värms huvudsakligen med gas eller el. Axelent har valt en lösning med eluppvärmning av ugnarna, vilket är en dyrare men mer hållbar lösning. Dessutom har man tänkt generellt på recirkulation och värmeåtervinning för att göra anläggningen så energioptimerad som möjligt. 

– En stor del i investeringen är att bygga en anläggning som är så energieffektiv som möjligt. För Axelent är det viktigt att processen införs så att den kan utföras på ett hållbart sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan, nu och för framtiden, säger Carl-Johan Magnusson.

– I mer än 40 år har vi levererat båda lösningarna till våra kunder utifrån deras behov och fokus. Önskemålet om en grön profil och förväntningarna på gas- och elpriser gör att el i många fall föredras och bedöms vara en billigare lösning på lång sikt, trots en högre investeringskostnad, förklarar Lars Holm, teknisk chef på Moldow.

Brian Boisen, Moldow. (Foto: Moldow)

– Vi är mycket glada över att ha ingått detta kontrakt med Axelent på deras nya, stora pulverlackeringsanläggning. Axelents val av oss som leverantör bekräftar att våra lösningar ligger i den absoluta toppen och lever upp till dagens krav på teknik och energioptimering, samtidigt som vi är konkurrenskraftiga på priset. Jag vill inte avslöja kostnaden för installationen, men vi pratar om en av de större pulverlackeringsanläggningarna som vi har levererat genom tiderna, säger Brian Boisen, försäljnings- och teknikdirektör på Moldow.