Moderniseringen av betningslinjen vid SSAB

SSAB:s investeringsprojekt för modernisering av inmatningssektionen av betningslinjen vid Hämeenlinna-anläggningen i Tavastehus har nu slutförts. Investeringen stöder SSAB:s tillväxtstrategi inom fordonsindustrin och möjliggör en högre produktionsvolym av mer avancerade tunnplåtsprodukter. Metallbelagda tunnplåtsprodukter säljs direkt till kunder inom fordons- och byggindustrin, och de bearbetas även ytterligare till färgbelagda produkter vid våra färgbeläggningslinjer. SSAB:s investering om cirka 370 miljoner kronor i moderniseringen av inmatningssektionen, för betningslinjen vid Hämeenlinna-anläggningen, omfattade mekanisk, elektrisk och automatikutrustning, liksom nya lokaler för dessa installationer samt ett kontrollrum för inmatningssektionen och anordningar för borttagning av grader. Alla produkter som tillverkas i Tavastehus passerar betningslinjen, där en saltsyrelösning avlägsnar kalkavlagringar och järnoxid från tunnplåtens yta före kallvalsning och metallbeläggning. SSAB körde framgångsrikt produktionen i normal takt under de två år som bygget pågick, bortsett från några kortare driftstopp.