Nickel-krom-legering möjligt alternativ till hårdkrom

Ett examensarbete vid Tekniska Universitetet i Ilmenau i Tyskland har undersökt olika aspekter av elektrolytiskt framställda nickel-kromlegeringar. De kännetecknas av hög korrosions- och temperaturbeständighet. Detta gör dem särskilt attraktiva för högtemperaturapplikationer. De representerar också ett miljövänligare alternativ till hårdförkromning i processer baserade på sexvärt krom. Även om det första arbetet med nickelkromlegeringar startade för några decennier sedan är dess utveckling fortfarande i ett tidigt skede. I arbetet studerades en sulfatbaserad krom(III)-elektrolyt. Skiktets sammansättning kan styras inom vida gränser genom att variera strömtätheten och nickelhalten.