Ny ambitiös strategi från Hempel

Hempel har definierat en ny ambitiös strategi som bland annat innebär en fördubbling av omsättningen till 2025.

Koncernchef Lars Petersson

Strategin kommer att realiseras både genom förvärv och organisk tillväxt och de beräknas svara för ungefär lika stora delar av ökningen. Betydande investeringar kommer att göras i hållbarhet, innovation och digitalisering. Strategin har också en tydlig fokus på att bygga marknadsledande positioner inom specifika områden i fyra valda segment: dekorativ, marin, infrastruktur och energi. 

– Vi har varit för spretiga och kommer därför att fokusera vår verksamhet genom att lämna vissa geografiska områden och stärka andra. Dessutom vet vi att våra kunder behöver leverantörer med helhetslösningar och djup kunskap. Baserat på detta har vi börjat förändra hur vi säljer och utvecklar genom att bygga ännu starkare partnerskap med ett antal kunder för att verkligen förstå deras behov, framtida utmaningar och för att skapa differentierade lösningar, säger koncernchef Lars Petersson.

Den nya strategin sätter ambitiösa mål för hållbarhet, som att vara koldioxidneutrala i egen verksamhet fram till 2025 och även minska våra kunders koldioxidavtryck. För att säkerställa ett strikt, vetenskapligt och väldokumenterat tillvägagångssätt för att bli en hållbarhetsledare inom färgindustrin har vi förbundit oss till vetenskapliga mål. Hållbarhetsramen kommer att lanseras i februari 2021.

– Att sätta hållbarhet i centrum för hur vi gör affärer kommer att driva förändringar både inom Hempel och i hela vår värdekedja genom våra produkter och tjänster. Vi ser hållbarhet som en viktig faktor för tillväxt genom att hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vårt mål att fördubblas i storlek under de kommande fem åren gör vårt engagemang för hållbarhet ännu viktigare och vi är redo att fatta några djärva beslut när vi accelererar, säger Lars Petersson.