Riktigt svart färg

Ytor med hög förmåga att absorbera ljus är användbara i bland annat optiska instrument för att undvika störande reflektioner.

Bild: The Action Lab / Youtube

Nyligen introducerades en ny sådan färg under namnet Musou Black. Det är det japanska företaget Koyo Orient Japan som har utvecklat produkten, en vattenburen akrylfärg som kan appliceras både med både pensel och genom sprutning. Färgen har mycket lägre viskositet än allmänna akrylfärger och det ska vara lätt att erhålla en jämn, icke-reflekterande yta. Färgen bör sprutas för att nå den högsta absorptionsförmågan som är hela 99,4 % för synligt ljus. Normalt krävs flera skikt för att erhålla den nivån.

Färgskiktet är förhållandevis ömtåligt och kan lätt repas. Om en primer används förbättras vidhäftningen vilket ger en viss förbättring av tåligheten. En efterföljande klarlack förbättrar de mekaniska egenskaperna men försämrar absorptionsförmågan.