Ny termokemisk behandlingsmetod med grafen

Ett nytt projekt kring användning av grafen har beviljats. Det gäller ”CorroNite – en ny termokemisk behandlingsmetod för ökat korrosions- och nötningsmotstånd”. 

Bild: SIO Grafen

Syftet med projektet är att utveckla en behandlingsprocess för att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt generera korrosionsbeständiga och slitstakta ytor genom beläggning av värmebehandlade komponenter. Genom att kombinera termokemisk behandling och ytbeläggning, förseglas ytan med ett grafeninnehållande skikt, vilket möjliggör ett starkt korrosionsskydd med goda tribologiska egenskaper. Grafen bidrar till att öka beläggningens mekaniska styrka och tillför passiverande egenskaper genom att fungera som barriärskikt. I och med att processen kan integreras som ett sista led i värmebehandlingen kan hög behandlings-, resurs- och kostnadseffektivitet nås. Målet är att vid projektets slut ha skalat upp en prototypprocess i produktionsmiljö och verifierat prestanda för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till ytbeläggningar såsom hårdkrom och fosfatering. Projektpartners är Applied Nano Surfaces, Bodycote och Volvo CE. Projektet, som erhållit bidrag på 1 798 529 kronor, beräknas vara klart 31 augusti 2022.