Ny utgåva av Nickel Plating Handbook

Foto: Ytforum

Nickel Institute har publicerat en ny utgåva av Nickel Plating Handbook. Handboken, som är på engelska, omfattar drygt 100 sidor och behandlar modern industriell förnickling. Boken tar bland annat upp olika processer för elektrolytisk förnickling, testprocedurer, felsökning, praktiska tips samt råd om miljö- och arbetsmiljöaspekter. Den första utgåvan publicerades 2014 och skrevs av Clive Whittington och Ian Rose. Den nya utgåvan har reviderats av dr William Lo och innehåller bland annat ny information om hälsorelaterade frågor.

Handboken kan kostnadsfritt laddas ner från Nickel Institute via följande länk.