Ny utrustning för UV-provning hos Element

Element i Linköping har införskaffat en ny utrustning för UV-exponering. Enligt Elements undersökningar är detta den första UV-provaren i regionen. UV-utrustningen återskapar accelererade vädertester i labbmiljö, det vill säga utsätter provföremålen för solljus, regn och dagg vid kon- trollerade höga temperaturer. Typiska skador som man vill undersöka/undvika är färg- och glansförändringar, sprickor, blåsbildning, oxidering och utmattning. Material som ofta testas med UV-exponering är lackade ytor, gummi, termoplaster med mera. Labb-tester av UV-exponering kan kompletteras med exponering i naturlig miljö på företagets rigg på taket och resultaten samlas in och presenteras systematiskt.