Minskade underhållskostnader för målade konstruktioner

SSAB Weathering-stål har utsatts för utomhusexponering under en sex år lång testperiod. Trots att ytan repades ned till naken metall klarade provplåtarna korrosion, färgen satt bergfast och stålet bromsade ytterligare påverkan. 

– Det här innebär att stålet inte behöver målas om så ofta, vilket minskar underhållskostnaderna och belastningen på miljön, säger Henrik Eriksson på SSAB.

År 2012 inledde SSAB tester av färgbelagt stål av typen SSAB Weathering. Det skedde i tuff utomhusmiljö för att utvärdera hur väl stålet stod emot korrosion, jämfört med konventionella målade stål. Resultaten överträffade alla förväntningar. De målade SSAB Weathering-provplåtarna visade sig förbli nästan oförändrade. Anledningen till de goda resultaten, enligt SSAB, är att det bildas en skyddande patina på stålytan, även när det finns repor i färgskiktet. Denna skyddande yta hindrar korrosionen att ta sig in under färgen och förbättrar därmed korrosionsbeständigheten, vilket minskar behovet av underhåll.

Provpaneler med en yta av 100 x 150 mm målades med ett epoxypolyuretan färgsystem. Det gjordes på flera olika SSAB Weathering-stål samt på ett referensstål utan väderbeständig stållegering. Därefter repades varje prov för att utsätta stålet för korrosion och lämnades sedan på en testanläggning utomhus i över sex år. Provplåtar av vanliga kolstål visade allvarlig korrosion och lösa färgskikt runt repan. Enbart mindre korrosion kunde upptäckas i några av SSAB Weathering-stålproverna. Efter en visuell inspektion utvärderades proverna enligt standarden ISO 4628.

 – Man kunde se på färgskiktet att det fanns en synlig delaminering mellan färg och stål på det konventionella stålet, medan proverna för SSAB Weathering-stålet såg i det närmaste intakta ut. En liten mängd rost hittades under färgen, men färgen fäste väl ändå. Man måste ta i rejält för att få bort färgen från de korroderade områdena, säger Esa Virolainen, Senior Specialist på SSAB. 

Testet genomfördes på ön Bohus Malmön, cirka 10 mil norr om Göteborg, där testplatsen administreras av RISE Kimab. Stålproverna exponerades kontinuerligt för extremt tuffa väderförhållanden och mycket korrosiva saltvattensprayer vid kraftiga stormar. Stål som testades var; SSAB Weathering 355, 550, 700 och 960. Stålkvalitet S420 valdes för att representera konventionella kolstål utan väderbeständig stållegering som referensmaterial.