Potentialen för AI i Sverige ska kartläggas

Regeringen ger innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att översiktligt kartlägga och analysera läget gällande artificiell intelligens, AI, i Sverige. Resultatet ska presenteras redan i vår och vara en av utgångspunkterna för det framtida arbetet. Vinnova ska bland annat kartlägga och analysera potentialen med AI i industrin, näringslivet och offentlig verksamhet. Myndigheten ska också beskriva hur Sverige ligger till i dag inom AI-området, särskilt när det gäller kompetenstillgång och kompetensförsörjning. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast 30 april 2018.