Nytt ämne på EU:s kandidatförteckning

Foto: Pixabay

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Den 10 juni 2022 uppdaterades förteckningen med ett nytt ämne, N-(hydroximetyl)akrylamid EC-nummer 213-103-2, CAS-nummer 924-42-5. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är cancerframkallande och mutagent. Ämnet används exempelvis som monomer för polymerisering, som fluoroalkylakrylat-copolymer och i färger och ytbeläggningar.

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. 

Om ett ämne tas upp på kandidatförteckningen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda ämnet och för att sätta ut produkter som innehåller ämnet på marknaden. Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år. Kandidatförteckningen innehåller nu 224 poster.