Parts2clean den 11–13 oktober i Stuttgart

Foto: Lars Askengren

Parts2clean, som är en årlig mässa om industriell avfettning och rengöring, kommer att genomföras i Stuttgart 11–13 oktober 2023.

– Trots de ogynnsamma förhållandena vi stod inför förra året kunde vi arrangera ett framgångsrikt evenemang. Vi är oerhört tacksamma för det förtroende som deltagare och utställare har visat för vår organisation och för genomförandet av parts2clean, vilket har gett oss extra optimism inför de kommande evenemangen och då speciellt för parts2clean 2022 i oktober, säger Hendrik Engelking, Global Director på Deutsche Messe.

Mässan täcker alla delar av området som till exempel utrustning och system för rengöring, kemiska produkter för rengöring, kontroll av processer och rengöringsresultat, automation och miljöteknik. Under mässans tre dagar finns också ett expertforum anordnat av Deutsche Messe i samarbete med Fraunhofer Cleaning Business Area (FRei) och Industrial Parts Cleaning Association (Fachverband Industrielle Teilereinigung, FiT). Där presenteras det senaste inom området som till exempel utmaningar inom elektromobilitet och energiindustrin.