Nytt projekt för mätning av kemikalier på huden

Foto: IVL

I många yrken kommer personalen i kontakt med hälsofarliga kemikalier och löper risk att utveckla allergi och handeksem. I ett nytt projekt finansierat av AFA Försäkring ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en metod för att mäta hudexponering för hälsofarliga ämnen.

– Genom att utveckla en metod för att mäta hudexponering för flera typer av kemikalier i arbetsmiljöer hoppas vi kunna bidra till bättre bedömning av kemiska hälsorisker och att färre drabbas av hudsjukdomar, säger Klara Midander, arbetsmiljöforskare på IVL.

Idag saknas gränsvärden för skadlig exponering via huden såväl som effektiva provtagnings- och analysmetoder för att mäta detta. Det gör att kunskapen är begränsad om både vad man exponeras för i yrkeslivet och i vilken omfattning. Den metod som IVL-forskarna Klara Midander, Anneli Julander och Georgios Giovanoulis tar fram i projektet kommer att valideras i laboratorium och testats i sådana arbetsmiljöer där hudexponering för kemikalier och kemiska produkter förekommer. Resultaten ska bidra till bättre riskbedömning av kemiska hälsorisker på arbetsplatser men också en ökad förståelse för vilka halter på huden som orsakar eksem.

– Vi ser stor nytta i att kunna mäta olika typer av kemikalier på huden. Det är ett direkt mått som kan hjälpa oss att identifiera hälsoskadlig exponering tidigt. I förlängningen kan sådan kunskap också göra det möjligt att förstå om kemikalier i arbetsmiljön riskerar att spridas till den yttre miljön, säger Klara Midander.

Projektet tilldelas två miljoner kronor från AFA Försäkring och pågår till december 2023.