Brittiska färgindustrin rapporterar negativ inverkan av Brexit

Foto: Freepik

British Coating Federation, en branschförening för bland annat tillverkare av färg, rapporterar att Brexit har haft en negativ inverkan på branschen efter att ha inhämtat information från medlemsföretagen. Resultaten visar att majoriteten av tillfrågade företag har fått en minskning av exporten till EU under de senaste femton månaderna. Dessutom har nya regler och rutiner inneburit ökade driftskostnader. Storbritannien har tecknat nya frihandelsavtal efter Brexit men det finns ännu få tecken på tillväxt på andra marknader i världen som en följd av det. Företagen anger att de känner en stor oro över den framtida brittiska kemikalieregleringen, särskilt UK REACH och hur detta kommer att påverka framtida företags konkurrenskraft. Det hittills största problemet för medlemsföretagen gäller logistik. Över 60 % av företagen upplever dålig tillgänglighet för åkare, försenade leveranser till Storbritannien och höga fraktkostnader på grund av Brexit.