Nytt rapporteringssystem för farligt avfall

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet träder i kraft 1 augusti 2020. Från och med 1 november ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Anledningen är att det bedömts att Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Dessutom finns nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

Uppskattningsvis berörs över 1 miljon verksamheter. Det gäller alla verksamheter som till exempel producerar, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt avfall. Sedan tidigare har verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall så kallad anteckningsskyldighet. Regelförändringarna innebär att uppgifter även fortsättningsvis ska antecknas i kronologisk ordning hos verksamheterna men att uppgifterna dessutom ska rapporteras in till ett nationellt avfallsregister. Verksamhetsutövare kommer att kunna lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation. Eller via en så kallad API-lösning där verksamhetsutövaren anpassar sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister. Uppgifter som antecknas ska normalt rapporteras till avfallsregistret senast två dagar senare.