Ökande ytbehandlingskostnader under 2018

Branschföreningen SYF redovisar återkommande ett index för ytbehandlingskostnader, YTIX. Indexet bygger på statistik från SCB gällande arbetskostnad, kemikalier och elektrictet. Efter en måtttlig ökning med cirka 3 % från december 2016 till december 2017 har kostnaderna ökat mer under 2018. Ökningen, som främst beror stigande index el- och kemikostnader uppgår till 8 % ( utveckling dec 2017-juli 2018) enligt SCB:s senaste siffror.