Parts2clean genomförs 5–7 oktober i Stuttgart

Foto: Deutsche Messe

Deutsche Messe arrangerar mässan parts2clean den 5–7 oktober efter ett uppehåll på grund av coronapandemin.

– Tillsammans med våra utställare har vi bestämt att genomföra Parts2clean som ett fysiskt arrangemang igen. För de som av olika skäl inte kan närvara i Stuttgart tillhandahålls ett utökat digitalt erbjudande. Men Parts2clean betonar tydligt interaktion och nätverkande på plats, säger Olaf Daebler, Global Director Parts2clean. 

Mässan fokuserar på rengöringssystem och tillhörande komponenter. Det omfattar bland annat maskiner, rengöringskemi, automation, renhetsanalys, renrum och allt som har med industriell rengöring att göra. Varje mässdag ordnar Deutsche Messe i samarbete med Fraunhofer ett expertforum där många olika aspekter av rengöring behandlas. Årets tema är elektromobilitet. Mässans besökare har tillträde till expertforum utan kostnader.