Perstorp vill göra färg av koldioxid

Med hjälp av infångad koldioxid och andra restmaterial vill kemikoncernen Perstorp tillsammans med finska Fortum och tyska Uniper tillverka hållbar metanol i stor skala, vilket vore ett avgörande steg mot en klimatneutral industri. Project AIR är ett unikt och storskaligt projekt som från 2025 kommer att minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från Sveriges inrikesflyg. Detta görs genom att på Perstorps fabriksområde i Stenungsund bygga världens största anläggning för att fånga in och använda koldioxid och andra restströmmar. Tillsammans med en ny elektrolysanläggning och biogas kommer anläggningen att årligen tillverka 200 000 ton hållbar metanol, vilket möjliggör hållbara kemiprodukter som ingår som insatsvaror till en mängd branscher och slutprodukter så som till exempel färg.

För att finansiera Project AIR har Perstorp, Fortum och Uniper sökt stöd från EU:s innovationsfond. I deras utvärdering får Project AIR högsta möjliga poäng vad gäller minskning av koldioxidutsläpp och innovation, vilket totalt ger 14 av 15 möjliga poäng. Trots det var projektet inte ett av de sju som nyligen beviljades stöd, men det kommer ändå med fullt engagemang att drivas vidare.