Det går bra för svenska underleverantörer

Sinf Underleverantörsbarometer för tredje kvartalet visar positiva siffror. Omsättningsförändringen har under tredje kvartalet ökat med 53 procent och är det starkaste kvartal tre vi har haft på 4 år. 51 procent av underleverantörerna uppger att de förväntar sig en ökad orderingång för kvartal fyra. 55 procent av underleverantörerna anser att vi är i en högkonjunktur, av dessa menar en stor grupp, 76 procent, att konjunkturen inte kommer vika inom det närmsta halvåret. Men det finns också orosmoln som till exempel materialbrist. Under föregående kvartal uppgav 75 procent att de har drabbats av materialbrist. Under kvartal tre har siffran ökat till hela 84 procent. Vidare uppger sex av tio att de förväntar sig att materialbristen påverkar omsättningen med –10 procent under kommande kvartal. Drygt 20 procent beräknar att materialbristen kommer påverka omsättningen med –20 procent eller mer. Av de företag som svarat upplever 33 % att kunderna har flyttat hem produktion och hela 94 % tror att det huvudsakliga skälet är att säkra leveranser.