Pilotanläggning för ytbehandling med grafen byggs i Göteborg

Foto: Shutterstock

Nu står det klart att en flexibel pilotanläggning för ytbehandling med grafen ska byggas i Alelyckan, strax norr om Göteborg. Anläggningen beräknas vara i drift 2025. Det är resultatet av en lyckad förstudie inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen för Provexa Technology, RISE och Chalmers Industriteknik.

– Vi identifierade utmaningar och behov av kompetensförstärkning. Vi insåg samtidigt att ytbeläggningar med grafen skulle kunna användas till elektromagnetisk skärmning för att skydda människor och elektronik från elektromagnetisk strålning, säger projektdeltagaren Anders Skalsky, vd för Provexa Technology.

Efter förstudien fick ett konsortium med Chalmers Industriteknik, Chalmers Tekniska Högskola, LayerOne, Provexa Technology, Provexa Ytbehandling och RISE ett vidare projekt beviljat i en ny utlysning från SIO Grafen. Det innebär finansiering från Vinnova på 6 miljoner kronor, där projektparterna bidrar med ytterligare 6 miljoner. 

– Nu kan vi bygga en flexibel pilotanläggning för elektrolytisk ytbeläggning för att enkelt kunna visa industrin vad ytbehandling med tillsatt grafen kan göra. En viktig satsning, säger Anders Skalsky. 

Tillsats av grafen i ytbehandlingar baserade på metall eller polymer utförs för att uppnå förbättrade egenskaper rörande elektrisk ledningsförmåga, korrosionsskydd eller mekaniska egenskaper. Efterfrågan på bättre lösningar för ledande korrosionsskydd finns redan i exempelvis fordons- och batteribranschen.

– Den ökande elektrifieringstrenden leder till att efterfrågan tilltar, säger Anders Skalsky. 

I projektet kommer metoder att utvecklas för att kunna mäta grafenhalt i produktionsbad, och funktionalisering av grafen för specifika tillämpningar. Pilotanläggningen ska stå klar 2025.