PPG höjer budet på Tikkurila

Som Ytforum tidigare meddelat gav PPG Industries ett bud på Tikkurila i december förra året. Två veckor senare höjde PPG budet från 25 € till 27,5 € per aktie. Den 18 januari erbjöd sig AkzoNobel att förvärva Tikkurila för 31,25 € per aktie. Den 4 februari tillkännagav PPG en ökning av köpeskillingen till 34,00 € per aktie samtidigt som ändringar i villkoren för det tidigare erbjudandet. För att underlätta en affär har PPG sänkt den tidigare tröskeln på förvärv av minst 90 % av aktierna till 66,7 procent. Dessutom har justeringar gjorts för att underlätta myndighetsgodkännande av affären. En grupp av nuvarande ägare, som representerar 29,34 % av aktierna, har redan klargjort att de accepterar budet. Tikkurilas styrelse har enhälligt rekommenderat nuvarande aktieägare att acceptera budet. AkzoNobel har meddelat att man inte längre har för avsikt att försöka förvärva Tikkurila.