Proton Technology & SYF stärker kompentensen i branschen

Under våren 2019 satsar bankerydsbaserade Proton Technology via sin utbildningsverksamhet Surface Academy på en treårig utbildning i ytbehandlingshantverk. Utbildningen till Certifierad ytbehandlare sker i samarbete med Svensk Ytbehandlings Förening (SYF) och är den största satsningen i branschen på över tio år.

Stefan Gustafsson Ledell, vd Proton Technology

– Svensk industri står för stora utmaningar framåt, och det gäller även den svenska ytbehandlingsbranschen. Den största utmaningen, enligt många experter och det som hindrar tillväxten inom industrin, är bristen på rätt kompetens och rätt medarbetare, säger Stefan Gustafsson Ledell, vd Proton Technology. Därför startar nu Proton Technology tillsammans med Svensk Ytbehandlings Förening en stor kompetenssatsning via Surface Academy.

– Syftet med satsningen är att skapa en mer konkurrenskraftig industri. Det åstadkommer vi genom att dels höja kompetensnivån på våra medarbetare, men även genom att skapa nätverk på alla organisatoriska nivåer och genom hela värdekedjan. Sverige är ett litet land och genom att samverka kan svenska företag nå sin fulla potential. En långsiktig plan för kompetensutveckling i branschen måste ses som en investering för framtiden, säger Per Alsin, vd Coventya samt styrelseledamot i Svensk Ytbehandlings Förening.

Utbildningen är uppdelad i tre etapper under tre år. Målgruppen är framförallt operatörer, processtekniker, kvalitetstekniker med flera. Exempel på kurser är ytbehandlingsmetoder, processteknik, kvalitet- och miljö- teknik samt grundläggande materialteknik.