Pulverlacksdagarna 14–15 september

Nicholas Fernholm är key-note speaker.

Svensk Pulverlackteknisk Förening, SPF, arrangerar tillsammans med Swira, Swedish Industrial Robot Association, en tvådagarskonferens om energi och hållbarhet samt digitalisering och automation. Den 14–15 september genomförs eventet på Knistad Herrgård utanför Skövde.

Första dagen börjar klockan 12.30 och behandlar energismart och hållbar lackering. Lackeringsbranschen gör av med mycket energi för ventilation och uppvärmning, vilket har blivit extra kostsamt i och med den senaste tidens stegrande energipriser. Smarta inköp och ett bra energiutnyttjande blir därför extra viktigt. På konferensen medverkar experter som täcker hela spektret från producenter av el till företag som har lösningar för att spara energi. De delar med sig av konkreta exempel på hur man kan jobba mer energieffektivt men också mer hållbart.

Andra dagen är en heldag där SPF och Swira bjuder in till en konferens om digitalisering och automation i ytbehandlingsbranschen. Konferensen kommer att ge insikter, inspiration och förståelse för nya möjligheter som har öppnats. Detta är ett unikt tillfälle att hitta de speciella lösningar som kan appliceras på olika verksamheter. Bredden på det som presenteras är stor, från sådant som rör själva färgappliceringen och mätning av färgskikt till logistiklösningar. Huvudtalare är Nicholas Fernholm, som är nominerad till årets talare 2022. Moderator är Björn Langbeck från Tillväxtverket.

Det är möjligt att delta på hela arrangemanget eller bara den ena av de båda dagarna. Sista anmälningsdag är 23 juni.

Programpunkter 14 september 12.30 – 17.00

Vad händer på elmarknaden?Kenneth Tegel & Göran Jennfors, Vattenfall AB
Harvesting Energy: the energy crisis and coming climate crisis is pushing our society to move toward different ways of using energy, in particular we should learn how to use and not waste energyProfessor Christophe Duwig, KTH. Energy Platform & Climate Action Centre
Energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändning i industrinKjell-Åke Valsås, Afry
Strategi vid ny- eller ombyggnad samt smart användning av värmeväxlare och värmepumparThomas Petersen, Aabo-Ideal
HangOn Green Effect – Lower energy & Higher profitAndreas Orre, HangOn
Vilka nyttor kan ett företag få från ett överordnat styrsystem?Johanna Gustafsson och Sandra Vatn, Proton Group

Programpunkter 15 september 09.00 – 17.00

Omvärldsutblick och megatrender inom robotautomationOve Leichsenring, SWIRA
Hur hanterar vi en mer komplex och föränderlig framtid med ökad digitalisering och robotisering?Nicholas Fernholm, key-note speaker som är nominerad till årets talare 2022
Öka din Beställarkompetens – så analyserar du företagets behovBernt Henriksen, Automation Region
Så här kommer du igång med hjälp av statliga stödmedelIvan Obrovac/Björn Langbeck, Tillväxtverket
Nytt verktyg för simulering av pulverlackeringFredrik Edelvik, Fraunhofer-Chalmers Centre
Skippa truckarna och satsa på autonoma AGV-lösningarKristin Alexanderson Rohdin, Ravema/MIR
Digitala verktyg som revolutionerar verkstadsindustrinDaniel Wigren, Virtual Manufacturing
Automatisk gradning, slipning och reparationslackeringKjell Nordin, 3M
Advanced system control, IOT, future developments in the powder coating systemSergey Guskov, Nordson
Lackering med robot i lågvolymproduktionJoakim Heimer, Robnor
Gör ditt eget robotprogram på 10 min genom VRPelle Andersson, Eksar
Förbättrad arbetsmiljö m h a ExoskelettJonas Lagerstedt, Ajmrobotics
Ha kontroll på din anläggnings utnyttjandegrad, start och stopp och mycket merRaymond Meyer, Meyer & Hjort samt Peter Hultqvist, Adductor 
Oförstörande mätning av färgfilmstjocklek innan härdningJohan Holmqvist, Coatmaster & Syntema Arbrå
Nya möjligheter med kollaborativa robotarOla Mellström, Universal Robots