Volvo Lastvagnar först med fossilfritt stål

Foto: Volvo Trucks

Som den första lastbilstillverkaren i världen introducerar nu Volvo Lastvagnar fossilfritt stål i sina lastbilar. Stålet tillverkas av det svenska stålföretaget SSAB och de tunga eldrivna Volvolastbilarna blir först med att använda det. Stålet från SSAB tillverkas med en helt ny teknik, baserad på vätgas. Resultatet är en mycket lägre klimatpåverkan än konventionellt producerat stål. Småskalig introduktion av stålet i Volvos tunga ellastbilar inleds under tredje kvartalet 2022.
– Vi kommer att öka användningen av fossilfria material i alla våra lastbilar för att göra så att de släpper ut nettonoll inte bara i drift utan också när det gäller de material de är byggda av, säger Jessica Sandström, Senior Vice President Product Management, Volvo Lastvagnar.
Det första stålet som tillverkas med vätgas kommer att användas i lastbilens rambalkar, ryggraden i lastbilen på vilken alla andra huvudkomponenter är monterade. I takt med att tillgången på fossilfritt stål ökar kommer det även att införas i andra delar av lastbilen.
I dag kommer cirka 30 procent av materialet i en ny Volvolastbil från återvunnet material. Och upp till 90 % av lastbilen kan återvinnas i slutet av sin livslängd.
– Vi strävar ständigt efter att ytterligare minimera vårt klimatavtryck. Vi går också mot större cirkularitet i både vår verksamhet och våra lastbilar, säger Jessica Sandström.
Volvokoncernen samarbetar med SSAB om fossilfritt stål sedan 2021. Den första maskinen, en lasthållare av fossilfritt stål, visades upp i oktober 2021. Fossilfritt stål blir ett viktigt komplement till det traditionella och återvunna stålet som används i Volvos lastbilar idag. Volvo Lastvagnar har förbundit sig till Parisavtalet och att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i värdekedjan senast 2040.