Rätt färg ger mindre koldioxidutsläpp från fartyg

Baserat på de senaste uppgifterna från MRV (European Union Monitoring, Reporting and Verification) rapporterar färgtillverkaren Jotun att lastfartyg som använder produkten Jotun HPS i genomsnitt har 20 % lägre koldioxidutsläpp räknat som kolintensitetsindikator (Carbon Intensity Indicator, CII), än fartyg med andra färger. Beräkningen grundas på en undersökning av närmare 9 000 större lastfartygstyper inklusive bulkfartyg, kemikalietankfartyg och oljetankfartyg under 2019 och 2020. Undersökningen visar på betydelsen av att säkerställa ett renare skrov med minimal nedsmutsning för att få lågt motstånd i vattnet vilket kräver mindre kraft och bränsle för samma hastighet något som i sin tur sänker utsläppen av koldioxid.

International Maritime Organization, IMO, kommer år 2023 att införa krav rörande CII för större fartyg. CII mäter effektiviteten för transport, gods och passagerare och anges i form av utsläpp av koldioxid i gram per lastförmåga och sjömil. Fartyg får sedan ett årligt betyg som sträcker sig från A till E, och klassificeringströsklarna kommer att bli allt strängare fram till år 2030.