Råvaror till pulverfärg tillverkas av gamla däck

AkzoNobel och Black Bear arbetar tillsammans för att ta till vara kimrök från kasserade däck. Black Bear tillverkar Cradle-to-Cradle TM-certifierad kimrök från uttjänta däck och som används som pigment i AkzoNobels Powder Coatings verksamhet. Traditionellt framställs kimrök från fossil råvara, men genom att återvinna produkten för däck erhålls ett mycket lägre CO2-avtryck. Dessutom bidrar man till att minska mängden avfall.