2017 års Einar Mattssonpris har tilldelats Rikard Norling

Rikard Norling har tilldelats 2017 års Einar Mattssonpris. Han har gjort mycket starka insatser på den vetenskapliga sidan, där han bland annat har handlett två doktorander inom området högtemperaturkorrosion. Rikard har också bidragit i utvecklingen av Swerea KIMAB:s affär, där han till exempel har skapat projekt med Energimyndigheten och genomfört flera provningsuppdrag inom högtemperaturområdet. Dessutom har han under flera år axlat ett brett ansvar för affärsutveckling och försäljning på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt. Prissumman är på 30 000 kr.